Nieuw jeugdcentrum voor Deurne Noord.


zaterdag, 3 maart, 2012

Deurne Noord krijgt een gloednieuw jongerencentrum. Het locatieonderzoek kan van start gaan.

In Deurne wordt al 15 jaar gevraagd om een jongerencentrum. Dat zou er bij voorkeur in Centrum of in Noord moeten komen. De laatste jaren heeft vooral districtsschepen voor de jeugd Ariane Van Dooren zich met al haar gewicht op dit dossier geworpen. En met effect want in het jeugdbeleidsplan voor 2011-2013 werd dit jeugdcentrum al ingeschreven.

En nu is de kogel door de kerk. Een uitermate tevreden districtsschepen geeft uitleg: "Het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen keurt goed dat er een locatieonderzoek wordt opgestart om een plek te vinden voor een jeugdcentrum in Deurne. Er wordt een programma van eisen opgesteld en naar een geschikte locatie gezocht. Er zal hierbij zo veel mogelijk rekening gehouden worden met de mening van de jongeren uit Deurne. De jeugddienst van het district zal betrokken worden bij het ganse proces."

Nu staat al vast dat het jeugdcentrum uitgerust zal worden met een middelgrote fuifzaal die gebruikt moet kunnen worden door maximum 500 personen. Want fuifruimte waar de omwonenden niet gestoord worden is een ander oud zeer in Deurne. (bron: GVA)