Toespraak viering 75-jarigen


Toespraak Ariane Van Dooren ter gelegenheid van viering 75-jarigen op 10 mei 2011:

 

Dames en heren,

Het doet mij ontzettend veel plezier om u vandaag te mogen feliciteren.

Als schepen voor senioren wil ik natuurlijk ook van de gelegenheid gebruik
maken om te benadrukken hoe belangrijk senioren voor het districtscollege
zijn. Het is ook daarom dat wij een beleid voeren, speciaal naar senioren
toe. Daarover zal ik u zo dadelijk nog meer vertellen.

Maar allereerst even dit. De senioren vormen een bijzonder grote groep in
Deurne. Tegelijkertijd is het een vaststelling dat de seniorengroep een erg
diverse groep is. Senioren kunnen 55, 65, 75, 85 jaar oud, ja zelfs over de
100 jaar zijn. Er zijn dus grote leeftijdsverschillen binnen de
seniorengroep.
Dat maakt dat er senioren zijn die net met pensioen zijn. En anderen zijn
dan weer nog heel actief op de arbeidsmarkt.

Maar de verschillen zitten niet alleen in de leeftijd.
Er zijn bijvoorbeeld senioren die dromen van verre reizen en die reizen ook
maken. Andere senioren zijn dan bijvoorbeeld weer op het thuisfront actief
als vrijwilliger of ze zetten zich bijvoorbeeld in voor de zorg
van de kleinkinderen.

En er mag ook niet uit het oog verloren worden dat naast die vele actieve
senioren er ook senioren zijn die het moeilijk hebben omdat ze zich
bijvoorbeeld eenzaam voelen of omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn.

Wij hebben in het district Deurne in ons beleid bijzondere aandacht voor de
grote groep senioren terwijl wij rekening houden met de diversiteit die er
dus is.

Centraal staat onze wens om de seniorengroep, rekening houdend met de
diverse samenstelling ervan, actief te laten deelnemen aan onze Deurnse
samenleving.

In eerste instantie hechten wij heel veel belang aan inspraak. Wij prijzen
ons bijzonder gelukkig met de Deurnse seniorenraad waarin o.m. vele
seniorenverenigingen vertegenwoordigd zijn. De raad is bijzonder actief en
is voor ons een echte meerwaarde. Wij krijgen van de seniorenraad steeds
waardevolle en kwalitatieve adviezen. En de Deurnse seniorenraad is
tegelijkertijd voortdurend op zoek naar informatie die kan bijdragen tot het
welzijn van senioren. Zo gaat de Deurnse seniorenraad jaarlijks op studie
naar een andere stad om het daar gevoerde beleid naar senioren toe onder de
loep te nemen. En ook tijdens de seniorenraad laten de senioren zich over
vele onderwerpen informeren.

Met het district Deurne investeren wij ook graag veel in kwalitatieve
ontspanning voor senioren. Onze zomerse vrijdagnamiddagconcerten voor
senioren in het Rivierenhof zijn wellicht het bekendste. Deze concerten
worden nu al enkele jaren georganiseerd en zijn een groot succes. Daarnaast
bieden wij doorheen het jaar ook de Bonte Minervatreinen aan -tot voor kort
beter gekend als de 'Bonte Donderdagmiddagtreinen'. Het zijn ontspannende,
culturele namiddagen voor de Deurnse  55-plusser. En koffie en gebak is
steeds inbegrepen.

Ook zeker niet te vergeten zijn onze seniorenlokalen. Het seniorenlokaal in
de Plankenbergstraat en het seniorenlokaal in het Boekenbergpark zijn een
thuishaven voor alle senioren die houden van biljarten, kaarten en
gezelschapsspelen.

Ook bieden we met het district tal van cursussen aan. Het meest populaire
zijn wel de computercursussen in Den Tip, waar het computerlokaal ook
recentelijk vernieuwd werd.

Deurne zorgt er ook voor dat de Deurnse senioren aan het sporten gaan. Dat
leidt dat allerelei leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld het WII-tornooi
voor senioren. En jaarlijks leggen we ook een bus in naar de sporteldag.

Voor al uw vragen i.v.m. ons seniorenbeleid, onze initiatieven en onze
acties kan u overigens terecht bij onze seniorenconsulent, Jense Van
Bockstaele. En u kan ook zeker terecht bij ons sociaal infopunt, Emmy De
Groof. Want er komt een moment waarop een senior allerlei vragen heeft. Waar
kan je bijvoorbeeld terecht als sommige huishoudelijke taken te zwaar
worden? En mogen senioren die met pensioen zijn bijvoorbeeld nog iets
bijverdienen?

En dat brengt ons bij het belangrijke thema van 'zorg'. Hoewel wij als
district niet veel bevoegdheden hebben op dat vlak, vinden wij het toch onze
taak om de Deurnse senior zo goed als mogelijk wegwijs te maken tijdens zijn
of haar zoektocht naar de juiste zorg. Onze seniorengids is een
toonvoorbeeld hiervan. Momenteel wordt deze gids -die inmiddels 2 jaar oud
is- helemaal bijgewerkt en up to date gemaakt.

En er wordt ook gedacht om in de nabije toekomst een beurs te organiseren
voor de Deurnse senior. Een beurs, speciaal voor de Deurnse senior, waar het
volledig aanbod voor senioren in Deurne wordt bijeen gebracht. Niet alleen
het aanbod uitgaande van het district, maar ook van andere instanties, zoals
bijvoorbeeld de dienstencentra.

We hebben er in Deurne ook voor gekozen om subsidies te voorzien. Zo is het
mogelijk om een premie aan te vragen voor ingrepen aan uw woning die het
langer thuis wonen mogelijk maken. En we geven ook werkingssubsidies aan
onze seniorenverenigingen. En wie activiteiten wil organiseren kan bij ons
terecht voor projectsubsidies.

Dames en heren, tot slot wil ik benadrukken dat Deurne het belangrijk vindt
om een beleid te voeren op maat van de senior. Maar dat betekent
tegelijkertijd dat wij de groep senioren als een groep zien die verbonden is
met andere groepen in de samenleving. In het bijzonder de jeugd. Zo hebben
wij meermaals activiteiten georganiseerd voor jong en oud samen. En er zijn
zelfs senioren actief als monitoren op de jeugddienst.

Helemaal tot slot wil ik benadrukken dat wij in Deurne steeds openstaan voor
allerlei suggesties. Dus aarzelt u vooral niet om ons straks aan te spreken.

Dank u voor uw aandacht.