Toespraak viering middenstanders


 

Toespraak Ariane Van Dooren naar aanleiding van viering middenstanders op 27 april 2011:

 

Dames en Heren,

De tijd tikt steeds genoegzaam verder. Het klinkt als een cliché, ik weet
het.
Maar met het verstrijken van dagen, maanden en jaren worden zaken soms zo
evident dat een mens dreigt te vergeten hoe belangrijk die zaken wel zijn.

Daarom is het af en toe nodig om figuurlijk op de stop-knop te duwen en even
stil te staan. Dus niet: "walk en don't look back", wel "stand still, look
back and reflect".

Dat is precies de reden waarom het districtscollege u heeft uitgenodigd
vanavond.

U bent allen minstens 25 jaar -minstens sedert 1986- in Deurne actief als
middenstanders. En dat betekent heel wat voor Deurne.

U bent dag in dag uit in de weer voor uw zaak én voor uw klanten, veelal
inwoners van Deurne. Om hen de beste service te geven.

U staat ook elke dag "Midden de mensen". Hiermee is ineens duidelijk waarom
wij zo graag vasthouden aan de benaming "middenstander" en het niet vaak
hebben over "de lokale ondernemer".

Want hoewel het niet de gebruikelijke betekenis van het woord betreft,
begrijpen wij "middenstand" als "midden de mensen staan". In de handelszaken
en winkels die Deurne rijk is, wordt er meer gedaan dan alleen maar "kopen
en verkopen". Er wordt meer gedaan dan het afsluiten van "zakelijke
transacties". Veel van uw klanten maken graag een praatje met u. Dankzij uw
veelvuldige contacten met uw klanten, weet u overigens waarschijnlijk beter
dan sommige politici wat er leeft onder de mensen en wat hen wakker houdt.

Ook dank zij uw deelname aan tal van middenstandsacties, zoals bijvoorbeeld
'Met Belgerinkel naar de Winkel' zorgt u voor peper en zout in Deurne.

Enfin,
Zaken doen is zeker geen eenvoudige bezigheid. Dat weet u als geen ander. Er
zijn veel mensen die het onderschatten. Het is nl. ook rekening houden met
moeilijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld... administratieve rompslomp en
ja, ook .... openbare werken. Wij weten als district dat wanneer die werken
in uw buurt doorgaan, dit voor u een bijzonder moeilijke periode is. Wij
trachten u zo goed als mogelijk te informeren over de werkzaamheden. Omdat
sommige werken uitgaan van andere overheden dan het district, is het voor
ons niet altijd evident om aan voldoende informatie te geraken om u
vervolgens te informeren.

U hebt Deurne in die vele jaren zien veranderen en niet steeds ten goede.
Het is absoluut onze bedoeling om de negatieve tendensen die er in Deurne
zijn om te buigen.
De inhaalbeweging op het vlak van openbare werken is daar thans een
onderdeel van.
Wij zijn ervan overtuigd dat Deurne uitstekende troeven heeft als
woondistrict. Er zijn hier veel voorzieningen, Deurne ligt dicht bij de Stad
en dicht bij de Kempen, er zijn brede lanen en veel parken. Maar de
negatieve tendensen, die kennen wij dus ook. En er is tijd, moed en geld
nodig om die om te buigen. Dit om een goed woonklimaat te scheppen en
bijgevolg ook een goed middenstandsklimaat.

Want wij wensen u en al uw collega's nog vele vruchtbare jaren toe!

Dan kom ik nu tot het belangrijkste moment van vandaag. Wij willen u
bedanken en u onze appreciatie laten blijken. U ontvangt van ons een
oorkonde die u kan ophangen in uw zaak.