Deurne heeft momenteel bijzondere aandacht voor jong en oud en dat is zeker positief te noemen! Het aanbod voor jeugd en senioren in Deurne is een succes. Het blijft een uitdaging om hier voortdurend over te communiceren zodat het aanbod voldoende bekend is (seniorenconcerten, kinderconcerten, vakantieaanbod, donderdagnamiddagconcerten, speeltuinen, premies voor kleine aanpassingen aan woningen om langer thuis te kunnen wonen, mantelzorgpremie enz.)

Actieve senioren

Deurne heeft blijvend nood aan een duidelijk beleid waar actieve ouderen een plaats hebben, eenzaamheid geen plaats vindt, en zorg een plaats krijgt.

Van oudsher wordt er in Deurne veel geïnvesteerd in seniorenbeleid. Dit mag in de toekomst zeker niet afgebouwd worden. Het aanbod moet in de toekomst gegarandeerd blijven en zelfs uitgebreid worden.

Het seniorenbeleid dient uitgestippeld te worden in samenspraak met de seniorenraad.

CD&V Deurne vindt daarnaast dat er opnieuw geïnvesteerd moet worden in seniorenlokalen. Integratie van seniorenlokalen in dienstencentra is niet aangewezen omdat deze dienstencentra een heel andere functie hebben. Senioren dienen over een eigen plek te kunnen beschikken.

CD&V ijvert ook voor volgende punten.

  • In het districtshuis voorzien we een ‘Huis van de Senior’. We bouwen het uit als een nieuwe plaats voor vragen én antwoorden over mobiliteit, gezondheid, vrije tijd... Anonieme vragen moeten er ook mogelijk zijn.
  • We verhogen het aantal zitbanken Deurne. Ze nodigen uit om elkaar te ontmoeten, ze bieden (oudere) Deurnenaars een rustpunt.
  • We bekijken of de mantelzorgpremie verhoogd kan worden.
  • We blijven een breed vrijetijdsaanbod voor senioren actief ondersteunen en faciliteren: computerlessen (internet, Facebook,…), concerten,… in elke buurt. Levenslang leren versterkt ouderen in hun persoonlijke ontplooiing en brengt hen samen.
  • We moedigen de ontmoeting tussen generaties aan: sociale projecten van jongerenverenigingen samen met seniorenverenigingen, scholen die les krijgen in een ouderenvoorziening,… verdienen meer ondersteuning.
  • We zorgen voor vlakke, bereikbare voetpaden met meer dan voldoende zacht hellende boordstenen. Goed voor jong en oud, en al wie zich rollend verplaatst.
  • We brengen de ‘Stap op/stap af bussen’ ook naar Deurne (zoals ze thans in Berchem bestaan). De ‘Stap op/ stap af bussen’ vervoeren passagiers langs verschillende stopplaatsen naar de plaatselijke markt en ontmoetingscentra. Het maakt mensen mobieler, het laat Deurnenaars elkaar ontmoeten.

Deurne, een plek om groot(s) te worden

In de periode 2006-2012 zijn er heel wat nieuwe en mooie speeltuintjes bijgekomen. In de periode 2012-2018 werd ook nog geïnvesteerd in speeltuinen, maar minder. Er moet opnieuw meer geïnvesteerd worden in het ontwikkelen van nieuwe en hernieuwen van bestaande speeltuinen en speelplekken. Daarnaast moet ook gekeken worden in hoeverre bossen en parken familie- en kindvriendelijker gemaakt kunnen worden.

We moedigen jongeren aan om mee vorm te geven aan Deurne. We betrekken jongeren actief, bvb. bij de herinrichting van pleinen en parken. Jeugdraden zijn een mogelijkheid, maar de jeugddienst van Deurne heeft ook tal van andere tools ontwikkeld om jongeren te bevragen.

We trekken voluit de kaart van schoolstraten waarbij de omgeving rond de schoolpoort even afgesloten wordt wanneer de schoolbel gaat. Zo maken we onze schoolomgevingen veiliger. We realiseren de schoolstraten in samenspraak met buren, scholen en ondernemers.

We vragen scholen of het district speelplaatsen van scholen mag omvormen tot groene parken en speeloases en mag zorgen voor het onderhoud. In ruil vragen we de scholen om na de schooltijd de speelplaatsen te openen voor de buurt.

We vragen scholen om schoolinfrastructuur, speelplaatsen, turnhallen, maar ook klaslokalen open te stellen na de schooluren. Jeugdbewegingen, jongerengroeperingen en huiswerkbegeleiding krijgen er dan nieuwe kansen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.