Cultuur

Wie een theatervoorstelling, tentoonstelling of concert bijwoont, voelt zich 38% gezonder dan wie dit mist. Deze cijfers verklaren waarom we in Deurne al jaren hoog inzetten op cultuur. Cultuur maakt ons gelukkig. Meer zelfs, het maakt Deurne aantrekkelijk en zorgt voor ontmoetingen tussen mensen. Daarom moeten we blijven inzetten op cultuur.

Het cultuurbeleid dient uitgestippeld te worden in samenspraak met de cultuurraad. De cultuurraad bestaat uit cultuurmakers en cultuurbelevers die hun visie op cultuur in Deurne via uitwisselingsmomenten.

  • We investeren fors in de toekomst van het erfgoed. We brengen het in kaart, we ijveren voor de bewaring ervan en we gaan voor maximale promotie. www.schattenvandeurne.be is een mooi initiatief dat versterkt moet worden.
  • We investeren in bibliotheken van de toekomst. Na een make-over zijn onze bibliotheken meer dan ooit veel meer dan boekenstockageplaatsen: het zijn echte culturele ontmoetingsplekken geworden. Dit moet maximaal ondersteund worden.
  • Het cultuurcentrum van Deurne heeft al jaren een uitstekende reputatie en we worden benijd in de rest van Vlaanderen voor het cultuuraanbod dat ons CC uitwerkt. Het cultuurcentrum van Deurne verdient blijvende maximale ondersteuning.
  • We investeren verder in de tentoonstellingsruimte in het districtshuis.
  • We blijven gaan voor een cultureel aanbod op maat. We blijven de diversiteit van cultuurplekken én de verscheidenheid van het aanbod stimuleren. Zo genieten we van cultuur in onze traditionele cultuurtempels (CC, OLT), maar we zorgen ook voor een sterk cultuuraanbod in de 20 buurten van Deurne.
  • We gaan in dialoog met de musea in Deurne om samen te werken onder een label “het Deurns museum”. Via dit label promoten we ook onze wandelroutes, fietsroutes en andere toeristische initiatieven. Via dit label promoten we ook ons erfgoed, ons vrijetijdsaanbod (cultuur, sport, jeugd, senioren) enz. Natuurlijk wordt dan in eerste instantie gedacht aan een website, maar het zou goed zijn om “het Deurns museum” ook fysiek te laten bestaan als een soort van toeristisch infoloket/ontmoetingsruimte. Gedacht kan worden aan de site “Brouwerij De Ridder” als locatie hiervoor.  

Sport

Het is leuk om te sporten en bewegen. Meer zelfs, het is gezond. Sport maakt ons krachtig en veerkrachtig.  Sportevenementen (bijvoorbeeld de Rivierenhofloop) laten Deurne bruisen en sportinfrastructuur zorgt voor een aantrekkelijke en leefbare stad.

CD&V Deurne betreurt dat het geen optie was om het Arenazwembad open te laten. Nu de beslissing gevallen is, dienen we met enthousiasme het nieuwe zwembad en andere sportinfrastructuur in Park Groot Schijn te omarmen.

We zorgen voor een breed sportbeleid, waarbij ook de sportverenigingen maximale ondersteuning krijgen. Het sportbeleid zelf tekenen we uit in overleg met de sportraad.

Toerisme (GRANDEURNE)

Verder werken aan een positieve uitstraling van Deurne is belangrijk. Deurne heeft vele troeven: dicht bij het centrum van de stad en dicht bij de Voorkempen, veel parken, goed openbaar vervoer en een sterk verenigingsleven. Die troeven moeten we uitspelen. Toffe, jonge gezinnen zijn heel welkom in Deurne!

Wie fier is op Deurne, organiseert geregeld activiteiten die de neuzen van alle Deurnenaars doen krullen: de ontdekking van het Deurns Smullerke en het wereldrecord Reuzenstoet zijn hier goede voorbeelden van.

In het algemeen moet er dringend verder gewerkt worden aan een positieve uitstraling van Deurne.

Er ontwikkelden zich al verschillende toeristische initiatieven in Deurne, bijvoorbeeld (digitale) wandelroutes en fietsroutes. Deze moeten uitgebreid worden in de komende jaren.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.