Mobiliteit is een prioriteit

We verplaatsen ons elke dag, althans dat willen we. Druk verkeer, files, wachttijden aan de bushalte verhinderen ons om vooruit te gaan. Deurne heeft een nieuw mobiliteitsevenwicht nodig. Waarbij we ons moeten durven afvragen welke gemotoriseerde verplaatsingen echt noodzakelijk zijn. Willen we een leefbare Deurne mét vlot verkeer, dan moeten we overbodige autoverplaatsingen ontmoedigen en evolueren naar een district met autoluwe woonwijken, waarbij we het STOP-principe slim toepassen.

CD&V Deurne ijvert samen met CD&V Stad Antwerpen voor:

Verkeersveiligheid boven alles. Prioriteit nummer 1 is een veiliger verkeer voor iedereen, op het voetpad, op het fietspad en op de weg. Daarvoor wijken we niet. Nooit.

We gaan voor een maximale uitrol van ‘zone 30’ in onze woonwijken, zodat voetgangers en fietsers de plaats krijgen die ze verdienen.

Zones 30 in woonzones dwingen we af door: frequente mobiele snelheidscontroles, snelheidsbegrenzers op trams en bussen, en de herinrichting van onze straten met versmallingen en vluchtheuvels met bypasses voor fietsers.

Een vlotte doorstroming van het verkeer op grote verbindingsassen. Conflictvrije kruispunten, een rijk aanbod openbaar vervoer zijn daarnaast ook noodzakelijk.

We realiseren een fietscomfortplan:

  • We voorzien fietspaden waar mogelijk. Bestaande fietspaden moeten structureel onderhouden worden. Waar geen fietspaden mogelijk zijn, moet de herinrichting van straten de veiligheid van fietsers ten goede komen.
  • Op hoofdassen krijgen snelle fietsverbindingen prioriteit.
  • We voorkomen wachttijden voor fietsers met behulp van voorsorteerstroken aan drukke kruispunten en oversteekplaatsen voorzien we maximaal van ‘verhoogde fiets-kruispunten’, die als extra verkeersdrempel voor het autoverkeer dienen.
  • Elke fiets krijgt een veilige en comfortabele stalplaats: vele grote en kleine fietsenstallingen… met publieke fietspompen en elektrische laadpunten.
  • De fietsinfrastructuur groeit mee met de fietsers.

Het openbaar vervoer moet toegankelijker, sneller, stipter en frequenter.

We moedigen bedrijven en winkels aan om hun parkeerplaatsen in bedrijven en winkels open te stellen na de openingsuren.

We bieden sterke mobiliteitsalternatieven aan voor wie de wagen laat staan.

Het is belangrijk om bij heraanleg van straten negatieve effecten op de verkeersdoorstroming (bijvoorbeeld filevorming) te voorkomen . Bijvoorbeeld door het beter afstellen van verkeerslichten.

Deurne Noord en Zuid horen bij elkaar. Vlot van Deurne Noord naar Deurne Zuid (en omgekeerd) kunnen rijden, is dus nodig, ook met het openbaar vervoer. Er mogen geen verbindingswegen “doorgeknipt” worden.

Het Antwerpse mobiliteitsdossier is ontzettend belangrijk voor Deurne en moet dan ook vanuit het districtscollege op de voet gevolgd worden zodat het districtsbestuur de belangen van Deurne systematisch kan verdedigen.

De snelwegen die Deurne in een wurggreep houden, dienen overkapt te worden zodra dit financieel en technisch haalbaar is. In afwachting hiervan moeten er op korte termijn overal geluidsschermen komen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.