Momenteel heeft het districtsbestuur van Deurne geen bevoegdheid op het vlak van veiligheid en politie. Dat moet zeker veranderen, want het districtsbestuur heeft goede terreinkennis omdat het dicht bij de bevolking staat. Minstens moet de Burgemeester structureel met het district Deurne overleggen.

De veiligheid van de Deurnenaar verhogen, daar willen we vanuit Deurne voor blijven ijveren.

In de eerste plaats is het voorkomen van misdrijven en onveiligheid een prioriteit, repressie is het sluitstuk. Dat is de kern van alert bestuur én de beste garantie op een hoger veiligheidsgevoel. 

CD&V Deurne ijvert samen met CD&V Stad Antwerpen voor volgende punten:

  • We versterken de wijkagenten, wijkteams en wijkkantoren van de lokale politie. Laagdrempelige kantoren en herkenbare (vaste) wijkteams vervullen de sleutelfunctie in de politieorganisatie. De wijkagent speelt meteen in op overlast en ‘kleine’ criminaliteit. We breiden de openingsuren uit zodat iedereen er ook ’s nachts terecht kan.
  • Het politiekorps is een sterk en divers korps, een afspiegeling van de bevolking in Antwerpen. We werven alleen de beste kandidaten aan. Voor politiemannen en –vrouwen pleiten we voor strikte controle van de integriteit.
  • Verenigingen, organisaties en geloofsgemeenschappen spelen een actieve rol bij een veilig Antwerpen. We kennen nu al moskee- en voetbalstewards. We werken samen met hen concrete initiatieven uit in het belang van een veilig Antwerpen.
  • Strijd tegen drugs en georganiseerde criminaliteit is een gezamenlijke strijd, met alle overheden en Antwerpenaren samen. Wijkagenten spelen hierbij een cruciale rol. Ze sporen criminele activiteiten snel op en wisselen informatie uit met andere politieteams of overheidsdiensten. Winkels die een dekmantel zijn voor mensenhandel, witwaspraktijken… sluiten we.
  • Drugsgerelateerde overlast, waarbij lokale dealers op talrijke pleintjes en straten het subjectieve onveiligheidsgevoel verhogen, doet zich in meer of mindere mate voor in alle districten. We pleiten voor een gelijke aandacht voor deze problemen in àlle districten.
  • De Brandweer van Antwerpen levert uitstekend werk in moeilijke omstandigheden. Hiervoor blijven we voldoende middelen voorzien.
  • Verkeersveiligheid is een prioriteit voor iedereen, op het voetpad, op het fietspad en op de weg. De politie versterkt de handhaving van verkeersovertredingen met een grotere focus op snelheidscontroles in zone 30.
  • De wijkagent zorgt voor meer preventieve controles tijdens gemelde afwezigheid van bewoners. Door voldoende tijd en middelen kent hij elke voordeur en kan hij proactief bewoners wijzen op veiligheidsgebreken aan de woning. Een sterke preventie van woninginbraken en snelle opsporing van daders zijn onze prioriteiten.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.