Verenigingen, vrijwilligers, buurtcomités enz. zijn ontzettend belangrijk voor Deurne. Ze doen het hart van Deurne sneller slaan. Daarom is het belangrijk dat het district hen ondersteunt, bijvoorbeeld door subsidies te geven. Dit gebeurt reeds, maar het aanvraagsysteem daarvoor moet nog klantvriendelijker.

Daarnaast zou het district Deurne systematisch verenigingen, buurtcomités enz. moeten bezoeken om samen met hen na te gaan welke subsidies er allemaal mogelijk zijn (niet alleen die van het district). Ook andere noden kunnen dan gedetecteerd worden.

Verenigingen en vrijwilligers hebben immers dikwijls ook nood aan andere ondersteuning dan financiële (bijvoorbeeld logistiek). Ook hier dient meer aandacht voor te zijn.

CD&V Deurne ijvert voor een ambtenaar die op die manier voltijds in contact staat met de verenigingen.

CD&V Deurne vindt dat er voortaan vanuit het district ook subsidies gegeven moeten worden voor de infrastructuur (lokalen) van verenigingen, namelijk voor instandhoudingswerken en structurele onderhoudswerken. Tot slot moet Brouwerij De Ridder blijven bestaan als plek waar verenigingen thuis zijn. In de gebouwen moet geïnvesteerd worden om de kwaliteit van de lokalen te verbeteren.

Respect voor structurele partners.

Sedert 2000 is het district Deurne structurele samenwerkingen aangegaan met enkele “partners”, namelijk met de VZW Volkstuinen district Deurne, met JES, met ’t Pleintje enz. Eigen aan voormelde samenwerkingen is dat deze initiatieven los staan van de overheid, maar wel een maatschappelijke opdracht hebben die ze door hun specifieke eigenheid goed kunnen vervullen. Deze samenwerkingen moeten versterkt worden en er moet hierbij nagegaan worden welke (extra) middelen voor deze partners van belang zijn.

De voorbije jaren zijn er tussen het district en de ondernemers in Deurne ook goede informele samenwerkingsverbanden ontstaan. De ondernemers zelf zijn vragende partij om deze samenwerking te formaliseren in een ondernemingsraad die dan tegelijkertijd een netwerkforum voor ondernemers is. Dit moet zeker ondersteund worden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.